Garancia

A homeX.hu minden nála vásárolt műszaki és háztartási cikkre a gyártó által megadott jótállási (garanciális) időt biztosítja.

A jótállás kezdő időpontja a termék Vásárlónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a homeX.hu vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A homeX.hu a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a kiszállítást végző cég a terméket kiszálíltásra átveszi.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

  • szakszerűtlen üzembe helyezés
  • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;
  • elemi kár, természeti csapás okozta


Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó – választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen a homeX.hu alábbi címén, e-mailen vagy telefonon jelezheti.

Email: admin@homeX.hu
Tel.: 06 20 456 8082
Postacím: homeX.hu Ügyfélszolgálat, Budapest, Király u. 100, 1068

Tovább az ÁSZF-re